De winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 Artikel 1. Algemeen
De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen TexelBol en de wederpartij. Bij het plaatsen van een bestelling door de wederpartij accepteert de wederpartij de Algemene Verkoopvoorwaarden.
Afwijken van de Verkoopvoorwaarden kan slechts indien met TexelBol schriftelijk overeenstemming en goedkeuring is bereikt. De verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument volgens het in Nederland algemeen geldende consumentenrecht.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Een overeenkomst komt slechts tot stand door acceptatie van uw bestelling. Na betaling van de bestelling door de wederpartij houdt TexelBol zich het recht voor om een bestelling te weigeren, aan te passen dan wel voorwaarden te verbinden aan de inhoud van de overeenkomst, de wijze van levering, etc. Texelbol verplicht zich om binnen 10 (werk-) dagen de wederpartij hiervan met moverende redenen op de hoogte te brengen en de wederpartij de gelegenheid te geven de aangekondigde beslissing te accepteren dan wel de overeenkomst nietig te verklaren.

Artikel 3. Verzendkosten
Voor bestellingen in Nederland onder de € 50,00 berekenen wij € 5,00 . Bestellinge hoger dan € 50 betalen GEEN verzenkosten.

Voor bestellingen naar Belgie, Duitsland, Luxemburg;  
bestellingen onder de 50 euro berekenen wij 12 euro verzendkosten, bestellingen boven de € 50 geen verzendkosten. 

Voor alle overige landen binnen de EU: € 12,00 verzendkosten. Met een minimum bestelbedrag van € 50,00. Boven dit bedrag geen verzendkosten.

Artikel 4. Leverbaarheid artikelen
Indien de overeenkomst natuurproducten betreft, verplicht TexelBol zich zoveel mogelijk aan levering van de bestelde artikelen te voldoen. Indien een artikel niet leverbaar is door een slecht oogstresultaat dan zal TexelBol een voorstel ter vervanging van het artikel doen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom en daarmee eigendomsrecht alsmede de verplichtingen ten aanzien van het bestelde gaan pas over als fysieke levering van de goederen aan de wederpartij heeft plaatsgevonden. Tot die tijd heeft Texelbol de zorgplicht ten aanzien van het door de wederpartij bestelde.

Artikel 6. Reclames, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Na ontvangst van het bestelde dient de wederpartij zich er direct van te verwittigen dat de ontvangen goederen overeenkomen met het bestelde en in goede staat verkeren. Indien het niet juist blijkt te zijn dan verplicht wederpartij zich tot het binnen 7 dagen schriftelijk melden van de geconstateerde afwijkingen. De melding dient ondersteund te worden met beelden van de geconstateerde afwijking.TexelBol verplicht zich een passende oplossing voor te stellen die voor de wederpartij alsook TexelBol bevredigend is. De melding van de geconstateerde afwijking dient te geschieden via: info@texelbol.com of bellen naar tel. 06-30398920. U kunt uw melding ook persoonlijk in onze winkel doen, Texelbol,Rommelpot 15, 1797 RN Den Hoorn Texel.. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de geleverde goederen. TexelBol is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig, oneigenlijk of onjuist gebruik of misbruik van het geleverde. De kosten van het retourzenden zijn voor rekening van de wederpartij.


Artikel 7. Adreswijziging
Om de bestelling juist en tijdig te kunnen leveren moeten wijzigingen in het afleveradres voor 1 september aan TexelBol zijn doorgeven info@Texelbol.com . Texelbol kan een juiste en tijdige levering niet garanderen voor wijzigingen die hebben plaatsgevonden na 1 september van het betreffende jaar.

Artikel 8. Niet ontvangen pakketten
Indien het pakket niet is ontvangen, om andere redenen dan onjuiste adressering, dan wordt de bestelling opnieuw verstuurd. Indien mogelijk en wenselijk in hetzelfde jaar en anders het jaar daarna. Er worden geen creditbedragen uitgekeerd. Alleen herlevering is mogelijk.


Artikel 9. Schadevergoeding
Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of kwalitatief niet goede leveringen, gemeld volgens het genoemde in artikel 6, zal bij voorkeur worden voldaan door het opnieuw versturen van het bestelde. Indien dit niet mogelijk is dan zal de schadevergoeding nimmer het bedrag van het bestelde te boven gaan.

Artikel 10. Bescherming persoonsgegevens
Om uw bestelling aan te kunnen nemen en met de juiste zorg te omringen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de nationale en Europese regelgeving. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden overdragen.

Artikel 11. Uw aankoop retour sturen
Mocht u de overeenkomst willen herroepen, dan dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst aan ons te melden. Dit kunt u telefonisch, schriftelijk of per e-mail doen. Wij kunnen u hetzelfde product leveren, een waardebon voor het totale bedrag aanbieden of u een volledige terugbetaling doen (inclusief de eventuele verzendkosten). U dient de producten binnen 14 dagen na ontvangst aan ons te retourneren. Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten uw aankoopbedrag terug storten.

FaLang translation system by Faboba

Contact

  • Tel:
    +31 6 30 39 89 20
  • KvK:

    59494867

  • BTW nr:

    NL001145047B27